bhv, Veiligheid

Veiligheid boven alles

Op de werkvloer geldt dat veiligheid het belangrijkst is. Wanneer er zich een noodsituatie voordoet bent u blij als iemand zich heeft voorbereid op deze situatie. Op een bedrijf is dat een BHV’er.

Onderdelen van de BHV Cursus

BHV staat voor bedrijfshulpverlening en is een training die bestaat uit een aantal onderdelen:
levensreddend handelen, brand, ontruiming en communicatie.

Levensreddend handelen is in dit geval het verlenen van eerste hulp bij calamiteiten. Hieronder valt het werken met de AED, de Automatische Externe Defibrillator. Vervolgens wordt er geleerd hoe het slachtoffer in afwachting van deskundige hulp kan worden gehouden en hoe deze zo weinig mogelijk pijn ervaart.
Bij het onderdeel brand staan de volgende punten centraal bij een BHV cursus: hoe herken ik brand, met welke blusmiddelen kan welke brand geblust worden en hoe kan een beginnende brand geblust worden.
Het derde onderdeel is het ontruimen van het pand. Dit dient ordelijk en snel te gebeuren met zo min mogelijk overlast.
Ten slotte is er aandacht voor communicatie. Er vindt namelijk heel veel communicatie plaats. Bijvoorbeeld tussen de hulpverlener en het slachter, tussen de hulpverlener en andere BHV’ers, tussen de hulpverlener en de hoofd BHV’er en tenslotte tussen de hulpverlener en andere hulptroepen zoals brandweer,politie en ambulance.

Opbouw van de BHV cursus

De cursus bedrijfshulpverlening bestaat uit een theoretisch en praktisch stuk. Hierdoor wordt er eerst de theorie geleerd en vervolgens wordt dit in de praktijk getoetst. Aan het einde van de cursus krijgt iedere deelnemer die het gehaald heeft een certificaat.

Het is zeer belangrijk dat er binnen uw bedrijf BHV’ers zijn. Het is namelijk verplicht binnen een bedrijf om BHV’ers te hebben. Wanneer er in geval van nood een bedrijfshulpverlener binnen het pretpark is bent u daar maar wat blij mee!